Du er her: Forside > Linker


Linker

NKP-nettsider
Andre norske nettsider
Kommunistpartier i andre land
Internasjonale aviser
Internasjonale organisasjoner

Friheten
Partiavisen til NKP - på nett og papir. Tar opp dagsaktuelle saker kritisk og utfra et kommunistisk perspektiv.
http://www.friheten.no/

NKP i Midt-Norges kultur- og historieside
http://nkpmn.org/

NKP i Midt-Norges nyhetsside
http://www.nkpmn.no/

Bergens Arbeiderparti av NKP
http://www.bergenkommunist.no

Kommunistenes historie
http://www.nkp.no/historie

Falken Forlag
Falken Forlag AS har som hovedformål å utgi politisk progressiv og samfunnsorientert litteratur, med spesiell vekt på marxismens klassikere.
http://www.falkenforlag.noAndre norske sider

Norge for fred
http://norgeforfred.no/

Faglig vev
http://www.fagligvev.no/

For velferdsstaten
http://www.velferdsstaten.no/

Nei til EU
http://www.neitileu.no

Nei til Atomvåpen
http://www.neitilatomvapen.no/

Nei til nye NATO
http://www.neitilnyenato.no/

Cubaforeningen
http://www.cubaforeningen.no/

Indymedia i Norge
http://indymedia.no/

Le Monde Diplomatique (norsk utgave)
http://www.lmd.no/

Lundrapporten om politisk overvåking i Norge
http://www.stortinget.no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Dokumentserien/1995-1996/Dok15-199596/

For jernbane
http://www.jernbane.no/

Norsk jernbaneklubb
http://www.njk.no/

Kommunistpartier i andre land

Europa / Europe

Baskerland / Euskadi

 • Communist Party of Euskadi : http://www.nodo50.ix.apc.org/epk/home.htm

  Belgia / Belgium
 • Parti Communiste de Belgique : http://www.cockpit.be/freeflight/pcb/
 • Kommunistische Partij-Vlaanderen : http://www.kp-online.be

  Bøhmen og Mähren (Tsjekkia) / Bohemia and Moravia (Czech Republic)
 • Communist Party of Bohemia and Moravia : http://www.kscm.cz/

  Danmark / Denmark
 • Kommunistisk Parti i Danmark : http://www.kommunisterne.dk/

  Finland
 • Suomen Kommunistinen Puolue RP : http://www.skp.fi/
 • Kommunisten Työväenpuolue : http://www.kaapeli.fi/~ktp/

  Frankrike / France
 • French Communist Party : http://www.pcf.fr/

  Hellas / Greece
 • Communist Party of Greece : http://inter.kke.gr/

  Irland / Ireland
 • Páirtí Cumannach na hÉireann - Communist Party of Ireland : http://www.communistpartyofireland.ie/
 • Workers' Party of Ireland : http://www.workers-party.org/

  Israel
 • Communist Party of Israel : http://www.maki.org.il/

  Italia / Italy
 • Partito della Rifondazione Comunista : http://www.rifondazione.it/

  Jugoslavia / Yugoslavia
 • Nova Komunisticka Partija Jugoslavije : http://members.tripod.com/nkpj/

  Kypros / Cyprus
 • The Progressive Party of the Working People (AKEL) : http://www.akel.org.cy/

  Luxemburg / Luxembourg
 • La Gauche au Luxembourg : http://ourworld.compuserve.com/homepages/kpllux/Homepage.html

  Moldovia / Moldovia
 • Communist Party of Moldovia : http://www.communist.md/

  Nederland / The Netherlands
 • New Communist Party of the Netherlands : http://www.ncpn.nl/

  Portugal
 • Partido Comunista Português : http://www.pcp.pt/

  Russland / Russia
 • Communist Party of the Russian Federation (KPRF) : http://www.kprf.ru/

  Spania / Spain
 • Communist Party of Spain : http://www.pce.es/
 • Partit Comunista del país Valencià : http://www.nodo50.org/pcpv/english.html
 • Partido Comunista de los Pueblos de España : http://www.pcpe.es/
 • Partit dels i les Comunistes de Catalunya : http://www.pcc.es/

  Storbritannia / Great Britain
 • Communist Party of Britain : http://www.communist-party.org.uk/
 • Sveits / Switzerland

 • Swiss Workers' Party : http://pda.ch/

  Sverige / Sweden
 • Sveriges Kommunistiska Parti : http://www.skp.se/

  Tyrkia / Turkey
 • Türkiye Komünist Partisi : http://www.tkp.org.tr/

  Tyskland / Germany
 • Deutsche Kommunistische Partei : http://www.dkp.de/
 • Partei des Demokratischen Sozialismus : http://www.pds-online.de/

  Ukraina / Ukraine
 • Ukraine Communist Party : http://www.kpu.ua/

  Østerrike / Austria
 • Kommunistische Partei Österreichs : http://www.kpoenet.at/  Afrika / Africa


  Algerie / Algerie
 • Party for democracy and socialism : http://www.ifrance.com/PADS/

  Sudan / Sudan
 • Sudanese Communist Party : http://www.midan.net/

  Sør-Afrika / South Africa
 • South African Communist Party : http://www.sacp.org.za/  Amerika / America


  Argentina / Argentina
 • Partido Comunista de la Argentina : http://www.pca.org.ar/
 • Refundación Comunista Argentina : http://ar.geocities.com/refundacion_comunista_argentina/contenido.htm

  Brasil / Brazil
 • Partido Comunista Brasileira : http://www.pcb.org.br/
 • Partido Comunista do Brasil : http://www.vermelho.org.br/pcdob/

  Canada / Canada
 • Communist Party of Canada : http://www.communist-party.ca/

  Chile / Chile
 • Communist Party of Chile : http://www.pcch.00politics.com/

  Colombia / Colombia
 • FARC : http://www.farcep.org/

  Cuba / Cuba
 • Partido Comunista de Cuba : http://www.cuba.cu/politica/webpcc/

  Dominikanske Republikk / The Dominican Republic
 • Communist Party of the Dominican Republic :
  http://www.civila.com/en-marcha/PCML.htm

  Mexico / Mexico
 • Partido Popular Socialista (Amezcua Dromundo) : http://www.ppsdemexico.org/
 • Partido de los Comunistas Mexicanos :
  http://www.comunistas-mexicanos.org/


  Puerto Rico / Puerto Rico
 • Bandera Roja : http://www.bandera.org/

  Peru / Peru
 • Partido Comunista del Peru : http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/9785/engl.htm

  Urugay / Uruguay
 • Partido Communista de Urugay : http://www.webpcu.org/

  USA / USA
 • Communist Party of U.S.A. : http://www.cpusa.org/  Asia / Asia


  Filipinene / The Phillipines
 • Communist Party of the Phillipines : http://www.geocities.com/~cpp-ndf/cpp.htm

  India / India
 • Communist Party of India : http://wwwdel.vsnl.net.in/cpim/

  Indonesia / Indonesia
 • Communist Parti of Indonesia : http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/9480/

  Irak / Iraq
 • Iraqi Communist Party : http://www.iraqicp.com

  Iran / Iran
 • Tudeh Party of Iran : http://www.tudehpartyiran.org

  Japan / Japan
 • Japanese Communist Party : http://www.jcp.or.jp/english/

  Kina / China
 • Communist Party of China : http://www.china.org.cn/english/features/44506.htm

  Libanon / Lebanon
 • Lebanese Communist Party : http://www.geocities.com/comlb/

  Vietnam / Vietnam
 • Communist Party of Vietnam : http://www.cpv.org.vn/index_en.html  Oseania / Oceania


  Australia / Australia
 • Communist Party of Australia : http://www.cpa.org.au/


  Internasjonale aviser og tidsskrifter / Newspapers and magazines  Avante (Portugal)
 • http://www.pcp.pt/avante/avante.html

  African Communist (Sør-Afrika / South Africa)
 • http://www.sacp.org.za/ac/

  AL-Itahad (Israel)
 • http://www.maki.org.il/Al-Itahad/al-itahad.html

  El Siglo (Chile)
 • http://www.elsiglo.cl/

  Guardian (Australia)
 • http://www.cpa.org.au/guardian/guardian.html

  Granma International (Cuba)
 • http://www.granma.cu/index.html

  Kassioun (Syria)
 • http://www.kassioun.org/

  Morning Star (England / Britain)
 • http://www.morningstaronline.co.uk/

  L'Humanite (Frankrike / France)
 • http://www.humanite.presse.fr/

  Left News (Varia, Tsjekkia / Varia, Czech Rep.)
 • http://www.kscm.cz/

  Liberazione (Italia / Italy)
 • http://www.rifondazione.it/

  O' Militante (Portugal)
 • http://www.pcp.pt/publica/militant/

  People's Daily Online (Kina / China)
 • http://english.peopledaily.com.cn/

  People's Voice (Canada)
 • http://www.peoplesvoice.ca/

  People's Weekly World (USA)
 • http://www.pww.org/

  PORTUGAL ea CE (Portugal)
 • http://www.pcp.pt/publica/ce/

  Regards (Frankrike / France)
 • http://www.regards.fr/

  Rizospastis (Hellas / Greece)
 • http://www.rizospastis.gr/

  Sosialist Voice (Irland / Éire)
 • http://www.communistpartyofireland.ie/sv/index.html

  The Australian Marxist Review (Australia)
 • http://www.cpa.org.au/amr/amr.html

  Unsere Zeit (Tyskland / Germany)
 • http://www.unsere-zeit.de/

  Umsebenzi (Sør Afrika / South Africa)
 • http://www.sacp.org.za/umsebenzi/

  Workers World (USA)
 • http://www.workers.org/

  Internasjonale organisasjoner / International organizations


  FIAN - FoodFirst Information and Action Network
 • http://www.fian.org/

  MST - Moviemento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra / Landless Workers Movement
 • http://www.mstbrazil.org/

  Solidnet - Solidarity Network
 • http://www.solidnet.org/

  Via Campesina - International Peasant Movement
 • http://viacampesina.org/en/

  WFTU - World Federation of Trade Unions (European regional bureau)
 • http://www.eurof-wftu.gr

  WFDY - World Federation of Democratic Youth
 • http://www.wfdy.org/ • Opphavsrett tilhører NKP © 1998-2023
  Bergens Arbeiderparti av NKP, Torborg Nedreaasgate 20, 5006 Bergen
  Organisasjonsnr: 979 874 782
  Telefon: 413 61 263 / 481 07 385
  E-post: kontakt@bergenkommunist.no