Lokallag: Troms

E-postadresse:
troms@nkp.no

Kontoradresse:
Søndre Tollbugate 4, 9008 Tromsø

Postadresse:
Postboks 21, 9251 Trømsø

Telefon: 77 68 51 85


Leder: Kato Bjørkli
Telefon: 915 84 501
E-post: katbjoe@online.no


Sekretær: Ingrid Margareth Schanche
Telefon: 900 35 751
E-post: imscha@hotmail.comOpphavsrett tilhører NKP © 1998-2018
Bergens Arbeiderparti av NKP, Torborg Nedreaasgate 20, 5006 Bergen
Organisasjonsnr: 979 874 782
Telefon: 55 32 74 89 / 922 13 057
E-post: kontakt@bergenkommunist.no