Lokallag: Finnmark

E-postadresse:
finnmark@nkp.no

Adresse:
Folkets Hus Samhold, Bossekoppvn,. 9500 Alta

Telefon: 78 43 69 88


Leder: Kolbjørn Schanche
Telefon: 977 83 745
E-post: kolb.schanche@gmail.com
Opphavsrett tilhører NKP © 1998-2018
Bergens Arbeiderparti av NKP, Torborg Nedreaasgate 20, 5006 Bergen
Organisasjonsnr: 979 874 782
Telefon: 55 32 74 89 / 922 13 057
E-post: kontakt@bergenkommunist.no