Lokallag: Agder og Telemark

E-postadresse:
agder-telemark@nkp.no

Kontonummer: 3201 55 72697


Leder: Arthur Andreassen
Telefon: 38 39 87 91 / 909 87 937
Adresse: Omdal, 4560 Vanse


Sekretær: Runa Evensen
Telefon: 994 51 476
E-post: runa@nkp.noOpphavsrett tilhører NKP © 1998-2018
Bergens Arbeiderparti av NKP, Torborg Nedreaasgate 20, 5006 Bergen
Organisasjonsnr: 979 874 782
Telefon: 55 32 74 89 / 922 13 057
E-post: kontakt@bergenkommunist.no