Lokallag: Nordland

E-postadresse:
nordland@nkp.no


Leder: Asbjørn Hortman
Telefon: 75 18 28 49 / 951 12 212
Opphavsrett tilhører NKP © 1998-2018
Bergens Arbeiderparti av NKP, Torborg Nedreaasgate 20, 5006 Bergen
Organisasjonsnr: 979 874 782
Telefon: 55 32 74 89 / 922 13 057
E-post: kontakt@bergenkommunist.no