Lokallag: Rogaland

E-postadresse:
rogaland@nkp.no


Leder: Geir Hansen
Telefon: 475 10 808
E-post: hansen-08@live.no
Adresse: Roald Amundsens vei 19, 4016 Stavanger
Opphavsrett tilhører NKP © 1998-2018
Bergens Arbeiderparti av NKP, Torborg Nedreaasgate 20, 5006 Bergen
Organisasjonsnr: 979 874 782
Telefon: 55 32 74 89 / 922 13 057
E-post: kontakt@bergenkommunist.no