Kontaktinfo for NKP Vestlandet

Lokallag:


E-postadresse:
kontakt@bergenkommunist.no

Adresse:
Torborg Nedreaasgate 20, 5006 Bergen

Telefon: 55 32 74 89

Kontonummer: 9013 05 13068


Leder: Alexander Nicolaysen Sørnes
Telefon: 922 13 057
E-post: alexander@ungkommunist.no
Opphavsrett tilhører NKP © 1998-2018
Bergens Arbeiderparti av NKP, Torborg Nedreaasgate 20, 5006 Bergen
Organisasjonsnr: 979 874 782
Telefon: 55 32 74 89 / 922 13 057
E-post: kontakt@bergenkommunist.no