USAs militærbaser rundt omkring i verden (Bilde: http://www.activistpost.com/2011/11/permanent-us-military-presence-in.html)
STOPP USAS MILITÆRE OPPBYGGING I DET ASIATISKE STILLEHAVSOMRÅDET OG KRIGSTRUSLENE MOT DEN KOREANSKE HALVØYA!
12.04.2013

UTTALELSE FRA OSLO OG AKERSHUS NKPS ÅRSMØTE I OSLO 4. APRIL 2013:

militæroppbygging i området er en del av deres aggressive agenda mot Washingtons geopolitiske hovedmål Kina og Russland. Konflikten på den koreanske halvøya gjelder ikke «motsetningene og fiendskap» mellom Nord og Sør. Det har i 68 år, siden 2. verdenskrig handlet om at Washington bruker militær makt til å påtvinge sitt hegemoni på den globale scene. Slik informasjon får du ikke fra vestlige media. De forteller om og om igjen at USA forsvarer Sør-Korea og sine andre asiatiske allierte. USAs militære nærvær «tjener som avskrekkende» overfor aggresjonen fra et «skummelt» Nord-Korea (DPRK). I dette bildet framstår USA som «good guy», mens DPRK demoniseres til den truende forherdede synder - en svøpe for alles velbefinnende og sikkerhet.Kim Jong Un framstilles som inkarnasjonen av djevelens akse.

«Kvalitetsmedia» som BBC, New York Times og Guardian m.fl. slipper unna med slike løgner og hjernevasking. Disse media viser den samme vane for mental konformitet som de forkleiner DPRK for.

USA forsøkte å okkupere Korea, men ble 27. juli 1953 knust av koreanske styrker under ledelse av Kim ll Sung, med støtte fra solidariske kinesiske kampstyrker. Da det kommunistiske Kina ikke var blitt tatt opp i FN, dikterte taperen USA resultatet av Korea-krigen, og Korea forble delt, med kun en våpenhvile mellom partene som resultat.

Derav delingen av Korea, og USAs direkte militære nærvær og innflytelse over Sør-Korea.

Den Demokratiske Folkerepublikken Korea (DPRK) har hele tiden arbeidet iherdig for en gjenforening mellom dem og Sør-Korea. USA ser ikke at et gjenforent Korea og fredelig sameksistens på den Koreanske halvøya vil tjene deres interesser i området. De har derfor med alle midler søkt å skape og øke motsetninger mellom Sør-Korea og DPRK.

De stadig mer provoserende militærøvelsene mellom USA og Sør-Korea mot DPRK, med store troppeenheter, hvor både skip og bombefly med atomvåpen inngår, har tvunget DPRK til å jobbe hardt for å etablere egne atomvåpen til avskrekking mot evt. atomangrep.

USA har gjennom sine internasjonale «kvalitetsmedia» lykkes med kriminalisering og demonisering av DPRK, slik at FNs Sikkerhetsråd har vedtatt alvorlige resolusjoner mot DPRK for oppskyting av raketter, og for å utvikle sitt våpenforsvar mot truslene fra USA og vesten. Andre land som gjør det samme blir ikke utsatt for liknende reaksjoner. DPRK nektes rett til selvstendighet og selvbestemmelse, som enhver stat har etter internasjonal folkerett og FNs charter.

Oslo og Akershus NKP oppfordrer alle demokratiske og fredselskende krefter å motarbeide den farlige utviklingen USA bygger opp til med kriminalisering og demonisering av DPRK, med atomkrigsøvelser og eskalerende atomretorikk.

NKP støtter Fidel Castros oppfordring til besinnelse i retorikken, respekt for nasjonal selvbestemmelsesrett, og gjenopptaking av sekspartsforhandlingene!

Bilde hentet fra: http://www.activistpost.com/2011/11/permanent-us-military-presence-in.html


Del


Opphavsrett tilhører NKP © 1998-2023
Bergens Arbeiderparti av NKP, Torborg Nedreaasgate 20, 5006 Bergen
Organisasjonsnr: 979 874 782
Telefon: 413 61 263 / 481 07 385
E-post: kontakt@bergenkommunist.no