Hellefoss
Hellefoss som et eksempel på norsk industri
07.04.2013
Vi har en global kapitalisme som ikke tar hensyn til oppbygning av
av lokale industrisamfunn. Økonomien er profitt- og
vekstbasert. Det vil si at lønnsomhet overprøver alle fornuftige
argumenter for å utvikle norsk industri. Vi har sett flere fabrikker
blitt lagt ned fordi de hevdes å ikke være lønnsomme nok for
investorene, samtidig som produksjonen flyttes til fattige områder hvor det er slavelignende
arbeidsvilkår. Disse produksjonsforholdene gir større profitt.


For Hellesfoss sin del er det konkurs, og en påstått manglende lønnsomhet
som har slått fabrikken konkurs. Dette kan tydelig sees i sammenheng med
et spekulativt umenneskelig system. Alternativet er en planmessig,
fornuftig styring av økonomien i et globalt perspektiv. Det som er et av
kjennetegnene på kapitalismen er at produksjonsmidlenes pris er under
vekst, mens produktenes pris ikke har tilsvarende økning. Det er vanskelig å
konkurrere med asiatisk produksjon, så lenge arbeidernes rettigheter og
livsvilkår der, er marginale i forhold til våre.

Vi i NKP har lenge stått i spissen for å påpeke viktigheten av å ha
industri.

NKP uttrykker sin solidaritet med de 88 som har mistet jobben på
Hellefoss. Dette er ikke bare et stort tap for dem og en belastning for
deres familier, men også en trist dag i lokalsamfunnets historie. Kampen
for et sosialistisk, planmessig og humant samfunn er det viktigste og
eneste rette vi kan slåss for.


Jørgen Hovde, distirktsleder


Del


Opphavsrett tilhører NKP © 1998-2023
Bergens Arbeiderparti av NKP, Torborg Nedreaasgate 20, 5006 Bergen
Organisasjonsnr: 979 874 782
Telefon: 413 61 263 / 481 07 385
E-post: kontakt@bergenkommunist.no