Drammensbiblioteket
Drammensbiblioteket og Boken Kommer-tilbudet
04.04.2013

Drammensbiblioteket faser ut Boken Kommer-tilbudet. Biblioteket har historisk vært en lavterskelarena der alle er velkomne og tilbudet skal være deretter. Det har vært en god tendens der man har drevet med oppsøkende tjenester, som bokbuss og en intensjon om å kunne imøtekomme de svakeste i samfunnet. At dette ikke er tilfellet lenger er veldig trist.Når biblioteksjefen i Drammen velger å kutte ut tilbudet til de som har behov for å få tilkjørt bøkene hjem til seg, er det svært synd. Og når hun legitimerer det med at de fleste kan få venner og familie til å låne for seg er det å bortforklare og å lage en falsk sannhet. Det opplyses om at det er ca 40 personer som jevnlig bruker denne tjenesten. Det er sikkert langt flere som kunne ha benyttet seg av tjenesten hadde biblioteket vært frampå med å fremme dette unike tilbudet. Når biblioteket har økonomiske kutt, velges antagelig boken komme vekk fordi
det er kostbart med tanke på prisen per utlån, i forhold til det tradisjonelle skrankeutlånet. Likevel burde man vurdere verdien per utlånte bok til de som ikke klarer å bevege seg ut av sitt eget hjem, mot hver utlånte bok til de som er føre. For meg er regnestykket klart. Det er også typisk at tilbudene til de svakeste kuttes vekk, fordi det er samfunnsgruppen som ikke blir hørt og har vanskeligheter med å forsvare seg.

Det er trist at biblioteksjefen har tatt denne avgjørelsen, men det er også trist at man i rike Norge er nødt til å kutte bort grunnleggende tjenester. Man kan på mange måter dømme et samfunn ut ifra hvordan man behandler sine svakeste, og når dette tilbudet opphører blir Drammen en kaldere by.
Del


Opphavsrett tilhører NKP © 1998-2023
Bergens Arbeiderparti av NKP, Torborg Nedreaasgate 20, 5006 Bergen
Organisasjonsnr: 979 874 782
Telefon: 413 61 263 / 481 07 385
E-post: kontakt@bergenkommunist.no