Boligblokk (Bilde: Enrique Arrouti)
Boligpolitikken - et av mange områder som trenger en omveltning
17.09.2012
De fleste er enig at den nåværende boligpolitikken har feila kraftig. Boligprisene øker betraktelig mer en BNP, det er vanskeligere for unge å komme seg inn på boligmarkedet og studentene sliter med lange køer for å få seg bopel under studietiden. Ingen av de politiske partiene på Stortinget har noen vilje til å forandre denne negative utviklingen. Alt de gjør er å legge skyld på hverandre.

Situasjonen har utviklet seg slik at boliger er investeringsobjekter, med sikker avkastning og fortjeneste. Vi i NKP har et motsatt syn på hva boliger er. Vi mener at det er en menneskerett at folk skal bo i sine egne boliger, uten at det skal påføre en større økonomiske hemmelser. Moderne boligbygging er sterkt effektivisert, og byggeprisene er derfor lave selv for rimelig store leiligheter. De skyhøye prisene er skrudd opp i skyene av spekulasjon, markedsprising og en fraværende boligpolitikk!

Skal vanlige folk komme inn på boligmarkedet må det kamp til. Fagbevegelsen må engasjere seg i medlemmenes problemer på boligmarkedet, og være med å starte en Folkebevegelse Mot boligspekulantenes profitt – For Sosial Boligbygging.

Vi mener sosial boligpolitikk må få en større rolle. Vi krever at staten bevilger midler til Husbanken for finansiering av boligbyggelagsprosjekter klausulert mot omsetning på det frie boligmarkedet. Det må også reetableres kommunale sosiale boligbyggelag.

(Foto: Enrique Arrouti)


Del


Opphavsrett tilhører NKP © 1998-2023
Bergens Arbeiderparti av NKP, Torborg Nedreaasgate 20, 5006 Bergen
Organisasjonsnr: 979 874 782
Telefon: 413 61 263 / 481 07 385
E-post: kontakt@bergenkommunist.no