Buskerud og Vestfold distrikt av NKP uttaler seg om strøm- og distriktspolitikk
19.04.2012

Blant vertskommunene for kraftverk er 77 % minsteinntektskommuner. De største kraftselskapene eies av staten, fylkeskommunen og store bykommuner. Det er eierne av kraftselskapene som har størst økonomisk utbytte av kraftverkene, ikke vertskommunene. I Norge pågår det en drakamp mellom vertskommuner og eierne, men eierne vil ikke dele. Grunnen er at de offentlige eierne oppfører seg som private investorer og styrer selskapene etter "sunne" kapitalistiske premisser som profittmaksimering.

Et eksempel fra Buskerud: I Nes kommune foregår ca 10 % av strømproduksjonen til Norges nest største kraftprodusent, E-CO energi, som eies av Oslo kommune. Oslo tok i 2011 ut et ekstraordinært utbytte på 2,8 milliarder kroner. Nes kommune hadde et underskudd på 8 millioner i 2009, som i ettertid måtte balanseres gjennom kutt i budsjettet. Dette underskuddet er 0.28 % av Oslo kommunes utbytte i 2011. Er dette en rettferdig fordeling av midlene?

Oslo og andre byer sliter med en for høy befolkningsvekst. Å avse noen strømkroner til utkantkommuner som sliter vil være en enkel og ubyråkratisk måte å gjøre andre kommuner mer lukrative å flytte til. Utviklingen i Norge har tatt altfor mange skritt i retning av hva som er i interesse for profitten og ikke av hva som er i interesse for folket. På denne måten har demokratiet blitt undergravet. Det er på tide at politikerne igjen styrer kraftselskapene etter hva som er best for folket!


Siden energiloven ble innført på begynnelsen av 90-tallet, har den gjennomsnittlige spottprisen på strøm økt fra 5 til over 40 øre per kWh, det vil si over 800 % økning. Dette henger ikke sammen med lønnsvekst for samme periode. NKP vil avskaffe energiloven som har lagt til rette for en ødeleggende konkurranse innen kraftproduksjon og omsetning av strøm.


Alt dette kan oppsummeres i kommunistenes slagord FOLKEMAKT MOT PENGEMAKT


For Buskerud og Vestfold distrikt av NKP


Jørgen Hovde, Hokksund

leder


Del


Opphavsrett tilhører NKP © 1998-2023
Bergens Arbeiderparti av NKP, Torborg Nedreaasgate 20, 5006 Bergen
Organisasjonsnr: 979 874 782
Telefon: 413 61 263 / 481 07 385
E-post: kontakt@bergenkommunist.no