Valg
Demokratiet i Norge under Angrep!
20.03.2024


Ny valglov skal hindre oss i å stille til valg. Men Norges Kommunistiske Parti lar seg ikke stoppe!

Uttalelse fra årsmøtet i NKP Vestland 2024:

Norges Kommunistiske Parti (NKP) er et av landets eldste partier. Vi har deltatt i alle Stortingsvalg siden 1923. Partiet var med i Einar Gerhardsens første regjering, noe som resulterte i at Norge fikk sin aller første kvinnelige statsråd: Kristen Hansteen fra NKP.

Stortinget har vedtatt ny valglov, den har ikke trådt i kraft. Blir den gjeldende for Stortingsvalget i 2025 så blir det svært vanskelig for NKP å stille lister.

Tidligere valglov sa at partier som får under 500 stemmer i hver valgkrets (de gamle fylkene), eller under 5000 stemmer på landsbasis, må samle minst 500 underskrifter i valgkretsen for å kunne stille ved Stortingsvalg. Det betydde at NKP måtte sample 500 underskrifter fra velgere bosatt i Hordaland, for å kunne stille liste her.

Den nye valgloven innebærer at vårt parti må få underskriften fra “ …minst så mange personer som tilsvarer én prosent av antall personer med stemmerett ved forrige valg i valgdistriktet.” Det betyr at NKP må få underskriften fra ca. 4.000 velgere bosatt i Hordaland for å få lov til å stille liste. Dette er åtte ganger så mange som før. Dette er et angrep på selve demokratiet!

Norges Kommunistiske Parti er det eneste ideologiske til alle andre partier. Vi er det eneste systemkritiske partiet i norsk politikk, vår politikk er basert på marxismen-leninismen. Konsekvensen av ny valglov er at velgere ikke får muligheten til å stemme på et parti som står for noe annet enn alle andre partier som er representert på Stortinget.

Et samlet Storting støtter NATO-linjen om at “våpen er veien til fred” i Ukraina. NKP sier at mer våpen kun bidrar til å forlenge krigen. Derfor vil vi at Norge skal arbeide for våpenhvile og fredsforhandlinger. Men dette alternativet vil ikke Stortinget at velgere skal få muligheten til å stemme på.

Årsmøtet i NKP Vestland har i dag nominert kandidater til Stortingsvalget i 2025. Norges Kommunistiske Parti lar seg ikke stoppe. Vår kamp for sosialisme, mot imperialisme, fascisme og militarisering forsetter.

Bergen,

16. mars 2024 


Del


Opphavsrett tilhører NKP © 1998-2023
Bergens Arbeiderparti av NKP, Torborg Nedreaasgate 20, 5006 Bergen
Organisasjonsnr: 979 874 782
Telefon: 413 61 263 / 481 07 385
E-post: kontakt@bergenkommunist.no