Palestinsk flagg
Uttalelse om folkemord i Palestina
07.01.2024


Israels krigsforbrytelser må få konsekvenser. Norges bånd til Israel må kuttes. Aktiv støtte til palestinere kreves.

Uttalelse fra Bergens Arbeiderparti av NKP/NKP Vestland

I tre måneder har Gazas befolkning blitt utsatt for Israels nådeløse militære angrep. Over to millioner palestinere er innesperret på et lite geografisk område, på et areal mindre en Bergen kommune. De har ingen steder å flykte. Den israelske hæren viser ingen nåde, hundrevis drepes og invalidenes hver dag. 70% av de drepte er kvinner og barn.

Dette er ikke en krig mellom to stater, men en massakre begått av en overlegen militærmakt mot en forsvarsløs sivilbefolkning. Den brutale krigføringen vi er vitne til har ingen paralleller i nyere historie, den humanitære situasjonen er i seg selv livstruende.

Samtidig som palestinere i Gaza drepes for fote øker også volden og drapene på palestinere på den okkuperte Vestbredden. Den israelske koloniseringen pågår for fullt, med stadig nye ulovlige bosetninger på palestinske jord. Krigen mot palestinere skjer også på to fronter, der målet er å fordrive palestinere fra både Gaza og fra Vestbredden.

Dette er et soleklart eksempel på etnisk rensking, og en forbrytelse mot all internasjonal lov og rett.

Nasjonalstatsloven fra 2018 gjør Israel til en spesifikt jødisk stat, der “retten til å utøve nasjonal selvbestemmelse i staten Israel er unik for det jødiske folk”. Dette gjør Israel til en apartheidstat, der ikke-jøder diskrimineres og er annenrangs borgere.

Helt siden Israels grunnleggelse hat skiftende regjeringer arbeidet aktivt for å utvide landets territorier, på bekostning av naboene. krigen i dag er kulminasjonen av dette koloristiske prosjektet. Dagens israelske regjering er dominert av sionistiske ekstremister, fascister og rasister. Historien har vist at alle fredsprosesser med den israelske staten har vært skuebrød, og at Israel aldri har ønsket å leve i fredelig sameksistens med sinne naboer.

Vi krever derfor at:

  • De diplomatiske båndene til Israel så lenge massakrene pågår.
  • Norge anerkjenner Palestina som stat.
  • Norge slutter å selge våpen til stater som videreselger til Israel.
  • Norge må kreve full internasjonal våpenembargo av Israel.
  • Oljefondets investeringer i israel og de okkuperte områdene trekkes ut.
  • Norge jobber for at de ansvarlige for Israels krigføring stilles for den internasjonale straffedomen i Haag(ICC). 

Bekjemp den fascistiske regjeringen i Israel! Full støtte til det palestinske folkets kamp for liv og frihet!

 

Bergens Arbeiderparti av NKP/NKP Vestland 


Del


Opphavsrett tilhører NKP © 1998-2023
Bergens Arbeiderparti av NKP, Torborg Nedreaasgate 20, 5006 Bergen
Organisasjonsnr: 979 874 782
Telefon: 413 61 263 / 481 07 385
E-post: kontakt@bergenkommunist.no