Kvinnekamp bred
Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner
01.12.2021
Bergens Arbeiderparti av NKP deltok på markering på den internasjonale dagen for bekjempelse av vold mot kvinner. Alexander N. Sørnes holdt appell for NKP.Kamerater,

Egentlig skulle en annen kamerat holdt denne appellen, men hun måtte melde avbud på grunn av sykdom. Men egentlig er det mer passende at det er en mann som holder denne appellen, for vold mot kvinner er i hovedsak et manneproblem; det er bare at det er kvinner det går ut oer.

1 av 10 norske kvinner har opplevd partnervold som er så grov at det gir traumer på lik linje med å være offer for krigshandlinger. Hvordan ville samfunnet håndtert at 1 av 10 bar på krigstraumer? «Heldigvis» gjelder det bare damer. Hva skjer så med ofre for partnervold, som går til politiet? Jo, de må gå med voldsalarm, fordi det er de som er truet. I hvilke andre straffesaker er det offeret må bære en slik byrde? Når staten har ressurser til å straffe NAV-klienter som har dratt på ferie - som senere viste seg å være fullt lovlig - så tyder det på at det er noe virkelig gale med prioriteringene. Såklart må partnervold ende med dom, og omvendt voldsalarm - at gjerningsmannen må bære en slik byrde - må være en selvfølge.

På samme måte er det 1 av 10 kvinner i Norge som har blitt voldtatt, men det er bare 1 % av voldtektene som ender med dom. Hvorfor? Når slike saker blir henlagt «på grunn av bevisets stilling», så er det mange som ikke orker å gå gjennom den krevende prosessen som en anmeldelse er, når den uansett ikke blir tatt seriøst av politiet. Det er en skam at slike saker ikke blir prioritert

Når vi da vet at 40 % av voldtektsmenn begår mer enn én voldtekt, så må det være en av samfunnets fremste oppgaver å sørge for at disse udyrene bures inne for godt. Det burde være slik at hvis mer enn én person anmelder noen for voldtekt, så teller disse anmeldelsene som bevis i seg selv. Er det noen der ute som virkelig mener at voldtekt er noe som kvinner anmelder uten at det faktisk har funnet sted? 

Det kan av og til virke som om noen mener nettopp det, for når voldtektsaker omtales i media så snakkes det alltid om «den antatte gjerningsmannen» og om en «angivelig» voldtekt som «skal ha funnet sted». Slike holdninger er også en del av problemet.

Hva må gjøres for å avskaffe vold mot kvinner? Jeg foreslår fire tiltak:

Det opprettes et eget kvinnepoliti for å håndtere saker som omhandler vold mot kvinner, for det er tydelig at dette er noe som politiet ikke prioriterer i dag
Partnervold skal alltid føre til omvendt voldsalarm, slik at byrden med rette plasseres på gjerningsmannen
Anmeldelse av voldtekt teller som bevis i seg selv
Voldtekt straffes med forvaring, da vi vet at gjentakelsesfaren er stor


Del


Opphavsrett tilhører NKP © 1998-2023
Bergens Arbeiderparti av NKP, Torborg Nedreaasgate 20, 5006 Bergen
Organisasjonsnr: 979 874 782
Telefon: 413 61 263 / 481 07 385
E-post: kontakt@bergenkommunist.no