Historikeren Bjørn Nistad i Fredrikstad
Historikeren Bjørn Nistad i Fredrikstad
09.06.2014
Også det fjerde av Østfold NKPs åpne møter i år om aktuell politikk ble svært vellykket. Historikeren Bjørn Nistad snakket om den aktuelle situasjonen i Ukraina. 

Bjørn Nistad har doktorgrad i russisk historie. Han har skrevet to bøker om henholdsvis Tsar-Russlands utenrikspolitikk og Sovjetunionens utenrikspolitikk. Nistad holdt et meget interessant foredrag om en situasjon i Ukraina som stadig endrer seg. Innledningsvis påpekte han at det er svært mye uriktig og propagandamessig informasjon om Ukraina i mediene i dag. Det er mye som aldri kommer fram, fordi det ser ut til at informasjon fra EU eller fra USA alltid blir betraktet som ”sannheten”. Det har ikke kommet fram at to av de døde på Majdanplassen sannsynligvis ble skutt av sine høyreorienterte ”meddemonstranter”. Dødsbrannen i Odessa, som var satt i gang av gruppen ”Høyre Sektor”, krevde over 100 menneskeliv. Dette er nyheter som det ser ut til at EU/USA vil undertrykke, på samme måte som fascisten Bandera under den 2. verdenskrig nå blir framstilt som en nokså ufarlig høyrenasjonalist.

Han mente at det i Ukraina foregår en geopolitisk strid mellom EU/USA på den ene siden og Russland på den andre siden. Tollunionen mellom Russland, Hviterussland, Kazakstan og andre tidligere Sovjetrepublikker ser ut til å virke truende på EU, og derfor er det krefter som vil forhindre en slik union for enhver pris, og følgelig hindre Ukraina å slutte seg til denne tollunionen.

Det brukes i dag metoder i Ukraina som minner om 30-årenes Tyskland. Dette rettes det heller ikke noe fokus på. Folk blir banket opp av det antisemittiske og fascistiske Svobodapartiets tilhengere uten at det nevnes i mediene. Tvert imot valfartet vestlige politikere til kuppregjeringa i Kiev, og snakket varmt om demokrati uten å nevne at Svobodapolitikere var i regjeringa.

Cand. Polit. Ludmilla Totland som opprinnelig er fra den russisktalende delen av Ukraina snakket om demokratiprosesser. Hun påpekte at alle nå snakker om demokrati, men at det ikke er likegyldig hvilken demokratidefinisjon en politisk bevegelse har. Et kapitalistisk demokratibegrep vil at mennesket skal konkurrere med hverandre for å få fram de beste. Et fascistisk demokratibegrep vil definere bort enkelte mennesker eller raser som skal tjene den overlegne ”rasen”. Et kommunistisk demokratibegrep vil sette mennesket i sentrum. Mennesket er et skapende vesen som alltid har noe godt i seg.

Hun mente at det hele tiden pågår en vedvarende kamp mellom disse tre ideologiene, og at selv om vi trodde fascismen var utryddet etter den 2. verdenskrig, har den bare gått inn i en hviletilstand og kan dukke opp igjen når som helst.

Møtet var godt besøkt og det ble en livlig og interessant spørsmålsrunde til slutt.

Dag Norum


Del


Opphavsrett tilhører NKP © 1998-2023
Bergens Arbeiderparti av NKP, Torborg Nedreaasgate 20, 5006 Bergen
Organisasjonsnr: 979 874 782
Telefon: 413 61 263 / 481 07 385
E-post: kontakt@bergenkommunist.no