Trond Nordby med forsamling
Folkestyret og Grunnloven
27.05.2014
Østfold NKP og Fredrikstad Kommunistiske Parti arrangerte et godt besøkt møte med professor Trond Nordby i St.Croix-huset torsdag den 22.5

Professor Nordby holdt et inspirerende foredrag om hvordan Grunnloven ble til i 1814 og om den rollen kong Christian Fredrik spilte både på Eidsvoll og seinere i sin korte regjeringstid i Norge. Han påpekte at Christian Fredrik slett ikke var noen folkekonge, selv om han ble valgt til konge av Eidsvollsmennene. Han hadde sannsynligvis håpet å gjenopprette unionen med Danmark om den korte krigen mellom Norge og Sverige hadde gått bedre for ham. Professor Nordby mente at det viktigste dokumentet etter at Norge tapte krigen i 1814 var Mossekonvensjonen som lot Norge beholde både Storting, Regjering og en rekke departementsoppgaver selvstendig, mens utenrikspolitikk og forsvar var felles med Sverige.

Han stilte flere spørsmål ved kongedømmet og mente at det burde avskaffes. Kongedømmet er ikke lenger aktuelt når kongen ikke har fått sin makt fra ”høyere makter”. Mange paragrafer i Grunnloven var derfor overflødige fordi de bare omhandlet kongens rolle.

Til slutt påpekte han at EØS-avtalen er udemokratisk og at den gir enhver sittende regjering mulighet til å innføre EU-direktiver uten å spørre de folkevalgt først. Derfor må vi avvikle EØS framholdt professor Nordby. Det ble en livlig diskusjon etter møtet som samlet hele 25 deltakere.

Sanggruppa ”Frem kamerater” underholdt før møtet med innledning til allsang med bl.a. ” Frem kamerater”.


Del


Opphavsrett tilhører NKP © 1998-2023
Bergens Arbeiderparti av NKP, Torborg Nedreaasgate 20, 5006 Bergen
Organisasjonsnr: 979 874 782
Telefon: 413 61 263 / 481 07 385
E-post: kontakt@bergenkommunist.no