Et norsk landbruk i fare (Bilde: By marfis75 flickr.com (CC))
Høyres landbrukspolitiske glideflukt
15.05.2014

«Landbruket er avgjørende for livskraften i mange lokalsamfunn og et fundament for bosetting og sysselsetting i store deler av landet. Regjeringen legger vekt på at vår matvareberedskap opprettholdes og at norsk landbruk skal sikre landet kvalitetsprodukter. Det er viktig for bosettingen at mange bruk kan holdes i drift. En god stamme av heltids-, kombinasjons- og deltidsbruk skal ha sin naturlige plass innen norsk landbruk.»Dette sitatet er tatt fra Lysebuerklæringen i oktober 1989, som var det politiske grunnlaget for Syseregjeringen, hvor Høyre var det dominerende partiet. Etter stortingsvalget i fjor dannet Høyre og Frp regjering. Også denne gang er Høyre det dominerende partiet.

Høyre/Frp-regjeringen har de månedene den har regjert ført en katastrofal landbrukspolitikk. Det første regjeringen gjorde var å jobbe for å reversere beregningen av ostetollen. I stedet for å jobbe for norske landbrukspolitiske og industripolitiske interesser, så jobbet regjeringen for EUs interesser! Heldigvis gikk regjeringen på et ydmykende nederlag i Stortinget. Så vedtok regjeringen å bygge ned noe av den beste matjorda i Norge ved å tillate at Ikea bygger på en kornåker i Vestby, og at det bygges boliger på førsteklasses matjord utenfor Trondheim.

Som om dette ikke var nok så kom regjeringen med et «tilbud» i jordbruksforhandlingene som rett og slett må karakteriseres som skammelig. Målsettingen for regjeringen ser ut til å være en kraftig nedbygging av norsk matvareproduksjon. Dette er rett og slett galskap! Selvforsyningsgraden i Norge er redusert kraftig, og er nå nede i 40 prosent. I krisetider vil dette kunne få alvorlige følger for Norge.

Regjeringens politikk vil føre til at stadig flere bønder vil velge å legge ned. Men det vil også føre til tapte arbeidsplasser i industrien, samt få negative ringvirkninger i en rekke bransjer. Og ikke minst er det et slag mot bosetting og sysselsetting i store deler av landet.

Det er 25 år siden Lysebuerklæringen. Det er en enorm avstand fra Høyres syn på landbrukets betydning i 1989 og på Høyres syn på landbruket i 2014. På de årene har Høyre foretatt en landbrukspolitisk glideflukt uten sidestykke.

Norges Kommunistiske Parti(NKP) jobber for å styrke selvforsyningsgraden i Norge. Partiet ser det som viktig med nydyrking og økt lønnsomhet for de som dyrker jorda. NKP peker også på at overføringene til jordbruket som andel av statsbudsjettet er kraftig redusert gjennom flere år. Denne utviklingen må snus!

Terje Bjørlo, nestleder i Østfold NKP


Del


Opphavsrett tilhører NKP © 1998-2023
Bergens Arbeiderparti av NKP, Torborg Nedreaasgate 20, 5006 Bergen
Organisasjonsnr: 979 874 782
Telefon: 413 61 263 / 481 07 385
E-post: kontakt@bergenkommunist.no