Eu love dollars
Vestlig dobbeltmoral
10.05.2014

Det er en bred oppfatning i store deler av verden, og ikke minst blant vestlige land deri innbefattet Norge, at en forutsetning for reelt demokrati er at det med jevne mellomrom avholdes frie valg.Slik det også var i Ukraina. I presidentvalget i 2010 vant Janukovitsj andre valgomgang med 49 prosent av stemmene, mens 45,5 prosent av stemmene gikk til Tymosjenko. Janukovitsj ble dermed Ukrainas lovlig valgte president for perioden 2010 til 2015.

Da Russland tilbød Ukraina en økonomisk betydelig bedre avtale enn det EU gjorde, startet omfattende protestaksjoner mot Janukovitsj. Aksjonene fikk vestlig støtte, og blant støttespillerne fant vi den norske regjeringen og den norske utenriksministeren. De omfattende protestaksjonene førte til den lovlig valgte presidenten Janukovitsjs fall. Ukraina fikk et nytt styre med flere fascister som regjeringsmedlemmer. Flere politiske partier ble forbudt, og russisk ble forbudt som offisielt språk. Det som skjedde i Ukraina var et regelrett kupp. Alt dette skjedde med vestlig støtte og dermed automatisk norsk støtte.

Dersom vi hadde fått en lignende situasjon i Norge med omfattende protestaksjoner, og som hadde ført til at den lovlig valgte regjeringen med Høyre og Fremskrittspartiet hadde blitt kastet og erstattet av kuppmakere, samtidig som de to nevnte partiene hadde blitt forbudt, måtte det ut fra vestlig og norsk reaksjonsmønster være helt akseptabelt. For det er vel ikke slik at demokratiske spilleregler gjelder bare når det er i vestens interesse? Jo mye kan tyde på det. Da valgresultatet i Palestina for noen år siden ga et annet resultat enn det vesten håpet på, så aksepterte blant annet USA ikke valgresultatet. Det samme skjedde etter valget i Venezuela i fjor. USA har heller ikke der anerkjent valgresultatet.

Resultatet av folkeavstemningen på Krim, hvor over 95 prosent av de som avga stemme ønsket å bli en del av Russland, har ikke blitt anerkjent av vestlige regjeringer. Men de samme regjeringer har anerkjent kuppmakerne i Ukraina. Smaker ikke dette av dobbeltmoral?

Den amerikanske utenriksministeren uttalte da russiske soldater gikk inn i Krim at man gjør bare ikke slik. Det sier altså utenriksministeren i USA, det landet som etter andre verdenskrig kan skilte med en lang liste av invasjoner, militære angrep, opptøyer og sanksjoner. Så mange som 27 millioner drepte mennesker kan USA være ansvarlig for etter 1945.

Den amerikanske forfatteren Noam Chomsky uttalte en gang (fritt oversatt) at dersom Nürnberg rettsakene etter andre verdenskrig hadde blitt lagt til grunn, så ville alle amerikanske presidenter etter andre verdenskrig ha blitt hengt. Kanskje noe til ettertanke for toneangivende norske politikere?

Terje Bjørlo, nestleder i Norges Kommunistiske Parti i Østfold


Del


Opphavsrett tilhører NKP © 1998-2023
Bergens Arbeiderparti av NKP, Torborg Nedreaasgate 20, 5006 Bergen
Organisasjonsnr: 979 874 782
Telefon: 413 61 263 / 481 07 385
E-post: kontakt@bergenkommunist.no