Frem kamerater

Frem kamerater, frem mot krigeraanden,
frem mot vold og barbari!
Slaa tyranniet vaabnene av haanden,
ellers blir vi aldri fri.

Skjønt det er vi som bærer dagens byrde,
vi som lægger kræfter til,
saa er det os og vaare de vil myrde
naar vi livets lykke kreve vil.

Tro ikke dem som tænder hatets flamme,
brødre og bak grænsen bor.
Vi alle ned blir knuget av den samme
magt som knuger alt paa jord.

Skjønt det er vi som bærer ...

Hvis noengang vi blodig krigsdaad øver,
blir det for at være fri
dem som vaart arbeids frugter grusomt røver,
fri for guldets tyranni.

Skjønt det er vi som bærer ...Opphavsrett tilhører NKP © 1998-2023
Bergens Arbeiderparti av NKP, Torborg Nedreaasgate 20, 5006 Bergen
Organisasjonsnr: 979 874 782
Telefon: 413 61 263 / 481 07 385
E-post: kontakt@bergenkommunist.no